Historické osobnosti - výstava 21.12.2016

Poslední den před vánočními prázdninami, tedy 21.12.2016, se z naší tělocvičny stal výstavní sál. Paní Šárka Dvořáková ("Exkurze a výstavy Šárka") se svými spolupracovníky nainstalovala 11 soch představujících nejznámější osobnosti naší země včetně atributů k nim náležejících. Žáci 4.-9.ročníku pak ve třech skupinách tuto výstavu navštívili, vyslechli si poutavou přednášku, ti mladší se i aktivně hlásili a odpovídali na otázky. Mohli výjimečně také použít mobilní telefony na fotografování, čehož hojně využili. Když paní Šárka ukončila výklad o Sámovi, Cyrilovi a Metodějovi, o Přemyslu Otakarovi II., o Karlu IV., Janu Husovi, Janu Žižkovi, o Rudolfu II., J. A. Komenském, o Marii Terezii a T.G. Masarykovi, mohli se žáci na exponáty podívat zblízka, vyzkoušet si psaní hlaholicí nebo zacházení s bezpečnými replikami husitských zbraní. Výstava byla velmi poučná, doplnila názorně vyučování vlastivědy a dějepisu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.