Školní družina

Tel: 353 825 039, mobil přízemí: 727 940 965, mobil II.patro: 727 811 167

Při zápisu do ŠD mají přednost žáci 1.-3.ročníku, dále 4.ročníku. Žáci 5.ročníku jsou přijímáni pouze ve výjimečných případech. Kapacita ŠD je 120 žáků. Děkujeme za pochopení.

O dění ve školní družině se dočtete ve článcích (menu ČLÁNKY)

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (formát PDF)

Platba za školní družinu:

  • 750,- Kč na 1. pololetí do 30. 9. 2021
  • 750,- Kč na 2.pololetí do 28.2.2022
  • číslo účtu: 27 – 9421410287/0100
  • variabilní symbol: 2
  • DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVÁDĚJTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDU
  • Případné odhlášení ze školní družiny proveďte prostřednictvím Odhlašovacího lístku, který je k dispozici u paní vychovatelky.

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2021/2022

  • Jana Fruncová
  • Eliška Körberová
  • Edita Körberová
  • Zdenka Nečesaná