Školní parlament

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2020/2021:

(v závorce náhradníci)

4.A – Veronika Vymazalová (Matyáš Andresík)

4.B – Kateřina Kolitschová (Linda Stejskalová)

5.A – Ema Částková (Ondřej Štindl)

5.B – Zuzana Lipavská (Viktorie Holíková)

6.A – Bára Žampachová (Lukáš Roflík)

6.B – Štěpán Demeter (Klára Štěpánková)

7.A – Klára Bendová (Lukáš Odvářka)

7.B – Natálie Nocarová (Eliška Tyslová)

8.A – Viktorie Pilzová (Dominik Síbrt)

8.B – Natálie Hodková (Karolína Kuštová)

9.A – Samuel Zeldi (Michaela Klímová)

9.B - Miroslav Havlík (Josef Děbnár)

 Členové školního parlamentu 20_21

Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy, Mgr.Janou Považajovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 14. školní rok.