Den otevřených dveří 11. 4. 2024

Náš 16. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme připravili na čtvrtek 11.dubna 2024. Návštěvníci vstupovali do školy hlavním vchodem a ve vestibulu na ně čekali průvodci z řad 7. - 9.ročníku. Ti se s nimi pak vydali na prohlídkovou trasu. Pojďme se na ni teď podívat s nimi. 

V nově vybaveném vestibulu se prezentovaly svými pracemi Malířský kroužek a kroužek Šikovné ruce. V ředitelně byla k dispozici paní ředitelka, ve sborovnách paní učitelky. V kreslírně probíhalo vyrábění s kroužkem Šikovné ruce, ve zmodernizované počítačové učebně programování robotů či hra proti počítači "kámen, nůžky, papír". Na schodištích a chodbách celé školy si každý mohl prohlédnout obrázky z hodin výtvarné výchovy, z Malířského kroužku a Šikovných rukou. Ve třídě 6.B byly vystaveny školní kroniky a ZŘŠ zde prezentovala webové stránky školy. Ve třídě 9.A se šilo s kroužkem Veselé šití, na chodbě zase sportovalo s kroužkem Veselé běžky. Ve třídě 6.A jste si mohli vyzkoušet matematické hříčky a hlavolamy, o patro výše ve třídě 4.A práci s interaktivní tabulí. V nové pracovně fyziky probíhaly fyzikální pokusy, o kousek dál ve svém kabinetu odpovídala na dotazy výchovná poradkyně. Návštěvníci pak sešli ze 2.patra do přízemí a z vestibulu se vydali do pavilonu velké tělocvičny. V ní probíhaly kroužky Hokeje a Tenisu. Ve cvičné kuchyňce kroužek Vařeníčko připravil dobré občerstvení, vedle byly k nahlédnutí zmodernizované žákovské dílny. Pak byl čas přesunout se do pavilonu 1.stupně. V přízemí jste se mohli podívat na kroužek Letecký modelář, v kanceláři DDM se na cokoliv zeptat vedoucí DDM, v nové jazykové učebně si zahrát např. anglické pexeso. Ve školních družinách se prezentovaly různé činnosti, kterými se tam děti zabývají. V malé tělocvičně se sportovalo za pomoci rozmanitých pomůcek, o patro výš v hudebně se zase zpívalo a hrálo. Na chodbě byl opět čas na zábavné sportování. Ve třídách v 1. a 2.patře paní učitelky pro příchozí připravily zajímavé pomůcky, hry a úkoly. Ve 2.patře se prezentovala výuka logopedie. Potom se návštěvníci vrátili do přízemí a vyšli ven, průvodci doprovázeni do učebny keramiky, kde měl kroužek Keramika svoji výstavku. Prohlídka byla zakončena ve školní jídelně, kde bylo nachystáno občerstvení a také minikronika, kam spokojení hosté psali svá poděkování. 

My děkujeme všem, kdo k nám vážil cestu. Rádi jsme se opět potkali s bývalými žáky, bylo nám potěšením poznat rodiny a přátele žáků současných i budoucích. 😊

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde. Jak se zpívalo v hudebně, ukazuje toto video.