Dokumenty

Oznámení o konání voleb do školské rady zde

Ekonomické

Školské

Koncepce školy (formát PDF)

Výroční zpráva 22/23 (formát PDF)

přílohy k výroční zprávě:

  1. rekapitulace DVPP 22/23 (formát PDF)
  2. výsledky vzdělávání 22/23  (formát PDF)
  3. zájmové útvary 22/23  (formát PDF)
  4. školní výlety 22/23  (formát PDF)
  5. kulturní a jiné akce školy 22/23 (formát PDF)
  6. soutěže školy 22/23 (formát PDF)
  7. akce a soutěže DDM 22/23  (formát PDF)
  8. akce školní družiny 22/23  (formát PDF)
  9. soutěže školní družiny 22/23  (formát PDF)

 

Směrnice - kamerový systém (formát PDF) 

Whistleblowing (odkaz na oznamovací kanál)

Školní řád (formát PDF)

Pravidla hodnocení žáků (formát PDF)

Řád školní družiny (formát PDF)

Řád školní jídelny (formát PDF)

Řád DDM (formát PDF)

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY:

Školní vzdělávací program

1. Úvod (formát PDF)

2. Jazyk a jazyková komunikace (formát PDF)

3. Matematika a její aplikace (formát PDF)

4. Informační a komunikační technologie (formát PDF)

5. Člověk a jeho svět (formát PDF)

6. Člověk a společnost (formát PDF)

7. Člověk a příroda (formát PDF)

8. Umění a kultura (formát PDF)

9. Člověk a zdraví (formát PDF)

10. Člověk a svět práce (formát PDF)

11. Hodnocení (formát PDF)