2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Školní družina

Tel. kancelář školy: 353 825 039, vych. Fruncová: 727 940 965, Nečesaná: 727 811 167, Körberová Edita: 602 341 013, Körberová Eliška: 724 224 579

Při zápisu do ŠD mají přednost žáci 1.-3.ročníku, dále 4.ročníku. Žáci 5.ročníku jsou přijímáni pouze ve výjimečných případech. Kapacita ŠD je 120 žáků. Děkujeme za pochopení.

O dění ve školní družině se dočtete ve článcích (menu ČLÁNKY)

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (formát PDF)

Platba za školní družinu:

  • 750,- Kč na 1. pololetí do 30. 9. 2022
  • 750,- Kč na 2.pololetí do 28.2.2023
  • číslo účtu: 27 – 9421410287/0100
  • variabilní symbol: 2
  • DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVÁDĚJTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDU
  • Případné odhlášení ze školní družiny proveďte prostřednictvím Odhlašovacího lístku, který je k dispozici u paní vychovatelky.

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2022/2023

  • Jana Fruncová
  • Eliška Körberová
  • Edita Körberová
  • Zdenka Nečesaná

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.