2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Dům dětí a mládeže

Vedoucí DDM: Petra Vondrová
Pedagogové volného času: Lenka Hájková
Tel: 353 999 766

ŘÁD DDM (formát PDF), ŠVP DDM (formát PDF)

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (formát PDF)

FOTOGRAFIE Z NAŠÍ ČINNOSTI NAJDETE NA FACEBOOKU.

Nabídka zájmových útvarů DDM při ZŠ Nejdek, Karlovarská pro školní rok 2021/22:

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ KE STAŽENÍ zde (formát PDF). 

Přihlášky si můžete vyzvednout od poloviny září v kanceláři DDM Nejdek, Karlovarská, v sekretariátu ZŠ nám. Karla IV. a v družinách obou škol, nebo si ji stáhnout - PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (formát PDF)

Podrobnější informace o jednotlivých zájmových útvarech lze získat na tel. čísle 353 999 766, 733 702 008 nebo přímo v kanceláři DDM.

Na každý zájmový útvar je potřeba vyplnit přihlášku, odevzdat do KONCE ŘÍJNA a zaplatit do konce roku 2021.

Zápisné

I. pololetí:

  • 400,- Kč – 1. zájmový útvar ( trvající déle než 60 min,)
  • 300,- Kč – 1. zájmový útvar ( trvající do 60 min.)
  • 200,- Kč – 2. zájmový útvar
  • 100,- Kč – 3. a další zájmový útvar

Letecký modelář:

  • 400,- Kč (je vyjmut ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ)

Vařeníčko a Keramika:

  • 400,- Kč (jsou vyjmuty ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ)

Logohrátky:

  • 300,- Kč ( jsou vyjmuty ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ)

ZÁPISNÉ za zájmové útvary žádáme HRADIT NA ÚČET 123-956010297/0100, hotově v kanceláři DDM Nejdek jen výjimečně.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY JSOU URČENY VŠEM DĚTEM BEZ OHLEDU NA TO, JAKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS ☺ Podrobnější informace o jednotlivých zájmových útvarech lze získat na telefonním čísle 353 999 766, 733 702 008, nebo přímo v kanceláři DDM, která se nachází v přízemí 1. stupně ZŠ Karlovarská.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.