Partneři školy

Karlova univerzita

Naše škola je zapojena do projektu Univerzity Karlovy. Jedná se o spolupráci na ověření zahraničního dotazníku a jeho přípravě pro využití v české praxi. Dotazník je určen pro učitele (či jiné pedagogické pracovníky) a zjišťuje sociální kompetence žáků 1. stupně v prostředí školy. Dotazník tohoto typu v České republice zatím chybí.

Naše škola je jedna z patnácti škol z České republiky, které jsou do projektu zapojeny. Naším cílem je pomáhat vědě a výzkumu. Přínosem bude nástroj využitelný pro praktické využití v oblasti školství. Věnujeme pozornost zvyšování kvality vzdělávání a snažíme se napomáhat pokroku v této oblasti.

Záhranný kruh

Spolupracujeme na projektu Záchranný kruh, více se o něm dozvíte v záložce PROJEKTY - projekty EU - Záchranný kruh.

Záchranný kruh

Kliknutím na obrázek se dostanete na stránky partnera.

Střední průmyslová škola Ostrov

Partnerem naší školy je také Střední průmyslová škola Ostrov. Zahájili jsme společný projekt, o kterém se dozvíte více v záložce PROJEKTY - projekty EU - Technika je zábava.

SPŠ Ostrov

Kliknutím na obrázek se dostanete na stránky partnera.

pro Život

Významným partnerem je také nejdecká organizace

Pro život

Kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené stránky.