Ukliďme Česko 2024

Environmentální výchova má ve vzdělávání své nezastupitelné místo, proto vedeme naše žáky ke třídění odpadu, k pravidelnému úklidu areálu školy a také k účasti na jarní akci UKLIĎME ČESKO. Ve středu 17. dubna, kdy pravé aprílové počasí předvádělo, co dokáže, jsme si ve 14 hodin oblékli rukavice, vzali pytle a vydali se uklízet. Školní družina si vzala na starost okolí školy, sídliště J. A. Gagarina, Bezručovu, Lipovou a Okružní ulici, žáci II. stupně rozdělení do tří skupin uklidili okolo řadových garáží, Limnickou ulici, okolo zimního a fotbalového stadionu, areál u koupaliště, dráhu, okolí Limnického potoka a louku pod lesem. (Křížový vrch byl o víkendu před akcí uklizen malou skupinou sběračů.) Počasí nás obdařilo jen jednou krátkou přeháňkou, takže vlastně vyšlo skvěle. 😊Nasbírali jsme asi 10 pneumatik, 15 pytlů rozmanitého odpadu, hlavně plastových a skleněných lahví, plechovek, papírových kapesníků, igelitových sáčků a obalů od potravin. Našly se i kuse koberce, cihly, kabely, dráty a také odpadky, které zde není radno popisovat. Ačkoliv je tento výčet pestrý, rádi konstatujeme, že odpadků bylo daleko méně než v minulých letech. Je to určitě tím, že úklid provádíme na stejných místech každý rok, a také rozhodně tím, že Město Nejdek věnuje úklidu velkou péči. Pravidelně lze vidět zaměstnance, kteří se o pořádek starají. Děkujeme AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za pytle, rukavice a odvoz nasbíraného odpadu, Městu Nejdek za podporu akce, Ukliďme Česko za další pytle, rukavice a samolepky. Všem 113 žáků a 10 pedagogům naší školy patří dík za výborně odvedenou práci. A nakonec připomenutí pro všechny nepořádníky – odpadky patří do popelnic nebo na sběrný dvůr!

Fotografie z akce najdete zde.