2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Olympiáda v českém jazyce 18/19

45. ročník tradiční češtinářské soutěže se uskutečnil v pondělí 26.11.2018. Všech 8 přihlášených žáků 8. a 9.ročníku se pokusilo splnit zadání gramatické i slohové části tak, jak nejlépe dovedlo. Rozhodně si zaslouží pochvalu za snahu. V gramatické, tedy mluvnické části mohli získat max. 30 bodů, ve slohové 20 bodů. Zvláště slohová část dala letos soutěžícím hodně práce, téma totiž znělo "Co všechno umí světlo". Vznikly většinou úvahy, nejzajímavější pak bylo vypravování, které napsala vítězka letošního školního kola. Do okresního kola postoupily Eliška Fábryová a Lada Ilečková, které si 30.1.2019 vedly skvěle - Eliška obsadila 6. a Lada 8.místo! Gratulujeme i ostatním úspěšným řešitelům školního kola. Zde jsou výsledky:

jméno

třída

mluvnická část

slohová část

body celkem

pořadí

Nouzová

VIII.A

15,5

0

15,5

6.

Ilečková

VIII.A

20,5

15

35,5

2.

Anton

VIII.B

6

8

14

7.

Harakalová

VIII.B

10

15

25

4.

Kratochvíl

VIII.B

10

10

20

5.

Střelcová

VIII.B

9,5

4

13,5

8.

Chadima

IX.A

18

14

32

3.

Fábryová

IX.B

21,5

18

39,5

1.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.