Co dělat, když... 2011/2012

 

Žáci devátého ročníku se rozhodli vymyslet a zrealizovat projekt pod názvem "Co dělat, když...", který bude na naší škole probíhat od března do května.

Cílem projektu je představit žákům kritické situace, které se mohou v běžném životě stát, zejména pak jejich možná řešení.

Deváťáci vytvoří pracovní listy pro spolužáky na obou stupních. Zapojí do nich třídní učitele a vyučující cizích jazyků. Listy se budou týkat např. tísňových linek, vědomostních testů, nebo řešení krizových situací. Formou hry si navíc žáci vyzkouší praktické úkoly ze zdravovědy.

Pracovní listy i úkoly budou vždy vyhodnoceny a obodovány. Třída s nejvyšším počtem získaných bodů bude odměněna exkurzí do hasičské zbrojnice.

Součást projektu budou tvořit besedy s hasičským záchranným sborem (evakuace, povodně), s policií (kyberšikana, dopravní nehoda) a se zdravotní záchrannou službou (nebezpečí v horách, první pomoc). Žáci besedy sami zařídí a s pomocí třídní učitelky zorganizují.

Žákům devátého ročníku přejeme úspěšnou realizaci vlastního projektu!

 

UŽ TO VYPUKLO!

 

Ve středu 21.3.2012 proběhla v dopoledních hodinách cvičná evakuace. Všechny třídy se chovaly velmi disciplinovaně a velmi rychle se přesunuly mimi budovu školy. - CHVÁLÍME!

Ve vestibulu vznikla nástěnka projektu. Najdete na ní témata a akce projektu, dále úkoly, které čekají jednotlivé třídy. Budou zde zaznamenávány průběžné výsledky, takže nástěnku bedlivě sledujte

 

Byl zadán 1.úkol - pro všechny třídy do pátku 23.3.: Vymyslete název, kterým se vaše třída bude označovat v průběhu projektu "Co dělat, když..."

Všechny třídy  svůj první úkol splnily. Vymyslely název, pod kterým budou plnit úkoly k projektu žáků 9. A.

 

1. A Kostíci

1. B Hvězdičky

2. A Bajkeři

2. B Žraloci

3. A Bernardýni

3. B Záchranáři

4. A Bubliny

4. B Smajlíci

5. A Školní hlídka

5. B Wow!

6. A Rebelové

6. B Andílci s rohama

7. A Zvířátka

8. A Stulíkovci

 

Organizátoři projektu Vám gratulují k prvnímu splněnému úkolu v projektu „Co dělat, když...“ a drží Vám palce!

V pátek 13.dubna k nám do školy zavítala naše bývalá žákyně Tereza Klímová se svou spolužačkou ze střední zdravotnické školy. Všem třídám I.stupně (kromě čtvrťáků, kteří byli na plavání) vysvětlily a předvedly, jak poskytnout první pomoc. Byly výborně připravené a v bílých pláštích vypadaly spíše jako lékařky než budoucí sestřičky :-) . Děti pozorně poslouchaly, a tak se toho hodně naučily. Samy si vše mohly vyzkoušet. Oběma děvčatům patří velký dík.

 

Byl zadán 3.úkol - I.stupeň se zahraje ZDRAVOTNICKÉ PEXESO, které vytvořili v minulém úkolu žáci II.st. a zúčastní se besed : První  pomoc- se studentkami střední zdravotnické školy (splněno - viz výše :-)), téma Krádež v obchodě, šikana, 1.a 2.roč. Brumík - s MěP Nejdek. II.stupeň vyluští anglickou křížovku a osmisměrku (za použití slovníku). Zkuste si je vyluštit také: křížovkaosmisměrka

V pondělí 23.dubna v rámci našeho projektu "Co dělat, když...", p. Hutta ze záchranky v K. Varech  uskutečnil besedu "První pomoc" pro druhý stupeň. Žáci se naučili, jak se zachovat, když někdo z kamarádů,  z rodiny anebo někdo úplně cizí bude potřebovat pomoc. 

Ve středu 25.4. se uskutečnila beseda se členy Sboru dobrovolných hasičů Nejdek pro II.st. Byla velmi zajímavá. 

 

V pátek 4.5. postupně všechny třídy zhlédly vtipné a zároveň poučné divadelně - osvětové představení Hudebního divadla Hnedle vedle z Krásného Lesa u Ostrova s názvem PRVNÍ POMOC?POMOC! Tom, Pipi a záchranář Pepa v něm poutavou formou připomněli dětem, jak se chovat, když voláme záchrannou službu, jak poskytnout první pomoc, jak nezpanikařit. Představení se setkalo s velkým úspěchem. Tomáši Bartákovi a jeho kolegům moc děkujeme.

Poslední z úkolů- Připravujte se na módní přehlídku! :-) Můžete se obléknout za jakéhokoliv záchranáře - hasiče, policistu, lékaře, sestřičku apod. Přehlídka se koná ve čtvrtek 14.6. 4.vyučovací hodinu.

Akce na bývalém koupališti Limnická

 

V pátek 25. 5. si v rámci projektu „Co dělat, když...“ připravili pro své spolužáky organizátoři projektu, deváťáci, akci na bývalém koupališti Limnická. Domluvili se s nejdeckými hasiči a zástupci nejdecké městské policie, že společně zorganizují toto zábavné dopoledne.

Policisté po celou dobu akce odpovídali na všetečné dotazy našich žáků, kteří si mohli prohlédnout policejní vůz, vyzkoušet si komunikaci pomocí vysílačky, obléknout se do záchranné vesty, nasadit si jejich čepici a popovídat si s policisty o jejich práci.

Hasiči si pro nás připravili ukázku techniky, vybavení vozidel i použití věcných prostředků. Žáci mohli stříkat z hasičské hadice, stali se figuranty pro ukázky zdravovědy – obvazové techniky a použití vakuových dlah. Vyslechli zajímavé informace o různých oblecích pro hasiče, například o zásahovém oděvu nebo obleku do sálavého tepla. Nasadili si dýchací přístroj, který se používá v zakouřených prostorech. Zhlédli ukázky elektrocentrály a osvětlovacího zařízení.

Pro zpestření programu hasiči zajistili ohniště k opékání buřtů. Děti se vydatně posilnily, aby následně zvítězily nad hasiči při přetahování lanem. Na závěr akce hasiči předvedli praktické použití hasicí pěny, v které se děti dostatečně vyřádily.

Děkujeme všem přítomným záchranářům za jejich ochotu, profesionalitu a vstřícnou pomoc při přípravě této vydařené akce.

 ZÁVĚR PROJEKTU:

Ve čtvrtek 14.6. 3.hodinu vypukl požár. Ne, nebojte se - jenom jako. Proběhla cvičná evakuace za účasti Sboru dobrovolných hasičů a MěPolicie Nejdek. Viděli jsme, jak hasiči zachránili ze školy 3 "zapomenuté" žáky. Bylo to velmi poučné a zvládli jsme vše i v dešti. Následovala módní přehlídka. Při ní žáci 9.A hodnotili "záchranářské kostýmy". Z každé třídy byli vybráni tři soutěžící, ti se prošli po přehlídkovém mole a absolvovali rozhovor s moderátorem Kubou Borůvkou. Nakonec byl za každou třídu vyhlášen nejlepší policista, hasič nebo zdravotník.

  

Pár slov na závěr

 

Vymysleli jsme pro Vás projekt, který Vám měl prozradit, co všechno se v životě může stát a jak se v takových kritických situacích chovat.

Vymysleli jste si název, absolvovali besedy s hasiči, policisty, záchranáři, vyzkoušeli jste si hasičskou a policejní techniku, navštívili divadelní představení. Úspěšně jste po celou dobu plnili různé úkoly, snažili jste se pečlivě zodpovědět všechny otázky v pracovních listech, které jsme pro Vás připravili. Ovládli jste témata zdravověda, osobní bezpečí a požáry, zahráli si zdravotnické pexeso. Zúčastnili jste se velké hasičské a policejní akce na Limnické, rychle jste se dokázali evakuovat z budovy školy a sledovat zásah hasičů. Dokonce jste se na chvíli stali záchranáři...

Doufáme, že jste se něco nového naučili, a že jste si náš projekt užili, stejně jako my.

Evakuací jsme projekt zahájili, evakuací a módní přehlídkou jsme ho zakončili.

Děkujeme všem třídním i netřídním učitelům za spolupráci a samozřejmě Vám za velkou snahu.

 

Děkuje třída 9. A

FOTOGRAFIE Z PROJEKTU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V KRONICE ŠKOLY - V KANCELÁŘI ZŘŠ.