2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Pes, nejen přítel člověka 2013

 Pes, nejen přítel člověka

Školní projekt žáků 5.ročníku pro 1. stupeň


 

Stejně jako minulý školní rok  si i letos žáci pátých ročníků připravili pro své spolužáky z prvního stupně vlastní projekt. Tentokrát s názvem „Pes, nejen přítel člověka“. Cílem uvedeného projektu je seznámit děti podrobněji s jejich čtyřnohým přítelem, s chováním k němu, s využitím volnočasových aktivit  a v neposlední řadě dětem ukázat, kdy psi mohou pomáhat lidem – canisterapie, slepečtí psi, záchranářští a služební psi. Zvláštní samostatnou kapitolou bude naučit děti správnému zacházení se psem a to jak s vlastním, tak i s cizím. Jsme přesvědčeni, že většině dnešních konfliktů mezi dětmi a psy lze předcházet tím, že je obeznámíme se zásadami, které je třeba dodržovat.

V měsíci březnu až dubnu proběhne výtvarná a literární soutěž, dále různé besedy, jako například  beseda s policíí ČR, s odborným kynologem, který předvede dětem názornou ukázku základního výcviku psů a seznámení s canisterapiíí. V rámci projektu proběhne i tradiční sbírka pro Tyfloservis. Při této příležitosti si žáci vyslechnou přednášku o životě nevidomého člověka, kterému pomáhá slepecký pes.

Věříme, že se našim páťákům podaří vše úspěšně zorganizovat a projekt se setká u jejich mladších spolužáků

s kladnou odezvou J.

Mgr. L. Engelhartová, Mgr. J. Pospíšil

 

Informace z nástěnky ve vestibulu školy:

 

POZNEJ SVÉHO PSA

V rámci projektu „Pes, nejen přítel člověka“ se konala v pátek 8.3. beseda pro žáky prvního stupně. Program s názvem „Poznej svého psa“ předvedla lektorka se speciálně vycvičeným canisterapeutickým psem Oluškou, na kterém simulovala situace, do kterých se může dostat každý z nás. Dětem zábavnou formou vysvětlila, jak se chovat ke psům, aby předcházeli zraněním, jak se mají zachovat v případě útoku, či jak správně manipulovat se psem. Na závěr si děti mohly pejska pohladit a odměnit psí dobrotou.  

BESEDA - TYFLOSERVIS - VODICÍ PSI

Ve středu 20.3. proběhla finanční sbírka ve prospěch o.p.s.Tyfloservis Karlovy Vary a SVVP Praha Jinonice (Středisko výcviku vodicích psů). Přednáška, která se pak konala na chodbě I.st. pro všechny žáky 1.-5.ročníku se vydařila. 

 

BESEDA O MYSLIVECKÝCH PSECH

Ve čtvrtek 21.3.2013 se žáci z prvního stupně zúčastnili besedy se členy mysliveckého sdružení. I tuto akci jsme uspořádali v rámci projektu „Pes, nejen přítel člověka“. A nebyla to náhoda! Děti celý podzim poctivě sbíraly a poté nosily do školy kaštany a žaludy. Lesní zvěř nám poděkovat nemůže, proto přijeli páni myslivci, aby dětem poděkovali a řekli něco o své práci. Nejdříve jsme se dověděli o historii psího plemene, chovu psů a rozdělení podle ras a využití. Dětem se asi nejvíc líbila praktická ukázka výcviku loveckého psa, kdy majitel psa vysvětloval, jak psa cvičí a k čemu se v myslivosti využívá. Všichni jsme byli překvapeni pejskovou poslušností a samozřejmě došlo i na pohlazení. Poslední částí besedy byla ukázka vábení zvěře – hlavně jelenů. Někteří žáci si tuto činnost dokonce sami vyzkoušeli a docela nás tím pobavili :o). Ráda bych společně za všechny zúčastněné poděkovala myslivcům za užitečné informace a ukázku jejich práce. 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

V průběhu celého projektu kromě pracovních listů, které vytvořili páťáci pro své spolužáky, vznikla také řada výtvarných prací k tématu. Výtvory si děti vystavily ve třídách, na chodbách, některé byly umístěny na hlavní nástěnku projektu - ve vestibulu. 

FOTOGRAFIE Z PROJEKTU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V KRONICE ŠKOLY - V KANCELÁŘI ZŘŠ.

 

 

 

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.