"Dobro vítězí ?!" - projekt 9.A 2017

Dne 20. prosince 2016 proběhl na škole ZŠ Karlovarská dlouho připravovaný projekt žáků 9. třídy, který je na naší škole každoroční tradicí. Náš projekt byl však naprosto speciální a originální. 

            Po dlouhých úvahách se nám podařilo vymyslet téma - Superhrdinové versus padouši. Nakonec jsme ještě přidali motivy živlů. Každý ročník si vylosoval, bude-li jejich charakter zaporák, znázorňující nebezpečí daného živlu, či klaďas, který bude ztělesněním dobrých vlastností daného živlu. A tak každá třída měla bojovat proti třídě druhé, čili vždy soutěžilo áčko proti béčku. Přípravy byly dlouhé a náročné, přesto jsme vymysleli zajímavé i vtipné úkoly pro naše soutěžící. Nervozita stoupala nejen ve třídě naší, ale i u připravujících se soutěžících, kteří si vše museli vymyslet sami - bez pomoci učitelů.

            Pak tedy nastal den D. Třídy, včetně naší, byly natěšené a trochu nervózní - co si budeme povídat, hodně nervózní! Ani jsme se nenadáli a Klárka Lipavská s Adélou Hospers předčítaly proslov k projektu před nastoupenými třídami v rouchu padouchů a superhrdinů. Ti následně předvedli scénku o tom, jak se jejich superhrdina nebo záporák stal právě tím, čím je, nebo o tom, v čem je dobrý nebo špatný. Po úvodu si třídy rozebrali jejich průvodci z devítky, kteří dohlíželi na dodržování pravidel jako například nemluvit sprostě a řádně plnit úkoly. Na několika stanovištích jsme ozkoušeli jejich sílu, znalosti, schopnost spolupráce, přemýšlení a mnoho dalšího. Na závěr, po rozluštění šifry, se všichni sešli ve velké tělocvičně. Zde se odehrál finální zápas dobra proti zlu, soutěž v přetahování. Nakonec se sepsaly a spočítaly body ze soutěží, ale také velmi důležité body naší poroty, kterou tvořil učitelský sbor, za přehlídku a scénku ze začátku projektu. Místo bylo vždy jen první nebo druhé, podle toho, vyhrálo-li dobro či zlo. Největší počet bodů z celé školy získala třída 7.B. Celý projekt byl zakončen vyhlášením a závěrečným proslovem. Přes všechnu nervozitu a pochyby vyšlo všechno podle plánu a věříme, že projekt se líbil nejen nám, jakožto organizátorům, ale i našim soutěžícím, za což bychom jim i tímto článkem chtěli moc poděkovat, stejně tak jako našemu učitelskému sboru.
                                                                                              D
ěkujeme :-), třída 9.A 

Fotografie najdete zde.