2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Narozeninová cesta na Pajndl 1.6.2017

Projekt žáků pátých tříd ZŠ Nejdek, Karlovarská

 

Je krásné ráno prozářené slunečními paprsky a před budovou naší školy netrpělivě čeká na 250 účastníků Narozeninové cesty na Pajndl. Jsou jimi všichni žáci 1. stupně, paní učitelky a vychovatelky. Každý rok připravují žáci pátých tříd projektový program pro své mladší spolužáky a letos se rozhodli v Mezinárodní den dětí popřát krásné kamenné krasavici – rozhledně Pajndl - k jejímu výročí 120 let.

Nejprve jsme se na chvilku vrátili do roku 1897 a v krátkém divadelním představení žáků se podívali, jak to asi vypadalo na návsi Nejdku v době dokončení rozhledny. Pak již začíná výprava na Tisovský vrch.

Žáky 1. – 4. ročníku rozdělujeme do osmičlenných týmů, vždy dvojice z každého ročníku. Dvojice žáků pátých ročníků jsou jejich kapitáni, poradci i pomocníci. Cesta k rozhledně rozhodně není jednoduchá. Týmy čeká několik zastávek, při kterých postupně členové získávají potřebné informace a indicie pro dořešení hádanky o historické situaci, která je čeká až na samotném vrcholu. První stanoviště je zaměřeno na spolupráci ve skupině a vzájemné poznání jednotlivých členů. Druhé stanoviště seznamuje žáky s pocity při chůzi bez zrakové kontroly. Zavázené oči šátkem (nebo jen zavřené oči) jim znesnadňují chůzi mezi stromy. Po trase je vede pouze paprsek – provázek, látka, síť…, ale i jejich kapitáni. Na třetím stanovišti vytváří písmena z vlastních těl a tím získají poslední pomocné slovo. Na Pajndl to není zas tak daleko jako do kopce. Kapitáni zařazují pro své mladší spolužáky další kratší přestávky, jež využívají pro vyluštění potřebných informací pomocí křížovek, přesmyček i šifer.

Konečně jsme až na Tisovském vrchu, ale co teď s těmi informacemi a slovy? Vracíme se zpět do roku 1897 – potkáváme dvě turistky oděné v dobových oblecích. Aha, ony o této stavbě skoro nic nevědí. My jim můžeme vše říci, protože odpovědi na jejich otázky vlastně známe, vždyť jsme je získali právě během dnešní narozeninové cesty… Hurá a můžeme na rozhlednu po 114 schodech, poctivě je počítáme, jsme tu. Vidíme hodně daleko, jé a tamhle je naše škola, ty jo, to jsme ušli pěkný kus cesty, to jsme dobří …. všichni jsme to zvládli.

Na zpáteční cestě nás čeká v restauraci Kukačka nanuková odměna, to je dobrota.

Abychom nezapomněli, děkujeme našim kapitánům, žákům pátých tříd, za pěkný den, žákům deváté třídy za přípravu a pomoc při činnostech na stanovištích.

Díky desetikilometrové túře teď už naši žáci vědí, kudy se vlastně na Pajndl jde a jak pěknou rozhlednu zde naši předkové před 120 lety postavili. Někteří Nejdečané na Pajndlu nikdy nebyli, my jsme to naším projektem chtěli alespoň trošku napravit. Navíc Městská knihovna Nejdek vyhlásila k výročí Pajndlu výtvarnou a literární soutěž „Naše rozhledna“, a tak se dětem bude mnohem lépe tvořit. Oslavy 120 let Pajndlu Město Nejdek chystá na 1. září 2017.

 

                                                                        Ilona Kolovská, třídní učitelka 5.A

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.