Osmičky v českých dějinách - projekt 9.B 2018

Jako každý rok se i letos se na závěr školního roku uskutečnil na ZŠ Karlovarská projekt 9. tříd.

Jelikož se náš aktuální rok nese ve znamení osmiček, které byly pro náš stát a národ osudové, zorganizovala  třída 9. B akci s názvem "Osmičky v českých dějinách". Je důležité a dobré připomínat si důležité události naší historie zas a znovu, ať už jako poděkování a projev úcty předchozím generacím, nebo jako ponaučení do budoucna.

Přestože přípravy byly náročné, do projektu se zapojily všechny třídy 2. stupně naší školy. Každá třída si vylosovala některou z historických událostí, které se staly symbolem "osmičkových let". Tak se nám například předvedli hokejisté z Nagana, první Čech ve vesmíru Vladimír Remek, připomněli jsme si položení základního kamene Národního divadla, vznik ČSR, vládu Karla IV., ale i nástup komunistické totality.

Soutěžící třídy předvedly nejenom svůj herecký talent, ale také své znalosti z oblasti dějepisu - pohotovost a rychlost při luštění tematických křížovek, postřeh v disciplíně "Hádej, kdo jsem" i své výtvarné umění při vymýšlení znaku, který měl co nejlépe charakterizovat vylosovanou událost. 

Úvodního slova se ujaly a programem provázely žákyně Eva Tichá a Sabina Vrbová. Každá třída dostala přiděleného svého průvodce, který vysvětloval pravidla, zapisoval body z jednotlivých disciplín a dohlížel na to, aby celá soutěž probíhala v duchu "fair play". Všichni zvládli svůj úkol na výbornou, a tak měla porota složená z nestranných pozorovatelů, v čele s naší paní ředitelkou, nelehký úkol ohodnotit naše soutěžící. Po urputném boji a velice vyrovnaných výkonech se nakonec jako první umístila třída 7. B, jejíž scénka ze života Karla IV.  nejvíce pobavila i zaujala všechny přítomné. Po hektickém dnu plném legrace i poučení si jistě každý z nás prohloubil své znalosti z české historie, neboť, jak nám zkušenost mnohdy ukazuje, kdo nezná svoji minulost, bývá často odsouzen si ji zopakovat.

Eva Tichá, žákyně 9.B 

Fotografie z akce najdete zde.